Kerkdienst

voorganger: Aad van Endhoven

De voordracht van Aad van Endhoven gaat ditmaal over de wet. Geen gemakkelijk onderwerp, vooral in deze tijd!

De volgende tekst is relevant:

Wees goed voor uw dienaar – dan zal ik leven
en mij houden aan uw woord.
Neem de sluier van mijn ogen – dan zal ik zien
hoe wonderlijk mooi uw wet is.
Ik ben een vreemdeling op aarde,
verberg uw geboden niet voor mij.

De liturgie van aanstaande zondag vindt u hieronder:

BSK_2019-10-27