Kerkdienst

voorganger: Ellen Verheul

Vandaag:

De voorganger in de dienst van deze dag is mevr. E. Verheul. Organist is Kees van Goeverden. De collecten zijn bestemd voor de diaconie (speciaal voor Syrië, zie verder in deze zondagsbrief) en de kerk. De opbrengsten van het busjesproject zijn voor de Stichting Veilige Toekomst Weeskinderen. Meer informatie daarover vindt u in Mare 6-2018 en Mare 4-2019. Het voorbedenboek, waarin u tot vijf minuten voor tien een voorbede kunt schrijven die in de dienst zal worden voorgelezen, vindt u midden in de zaal links.

Bij de dienst:

De lezingen zijn vandaag Deuteronomium 15: 1-11 en Marcus 10: 17-31

Oogstzondag 3 november 2019:

Ook dit jaar vraagt de Diaconie u om mee te doen met de inzameling van houdbare producten voor de Oogstdienst van 3 november. Voor de Pauluskerk zamelen we houdbare ontbijtproducten in. Denk aan koffie, thee, lang houdbaar beleg, ontbijtgranen, crackers en beschuit. Voor de eetclub in het Oude Westen van Katinka Broos kunt u pasta, rijst, sausen, zonnebloemolie, olijfolie, bouillonblokjes, juspoeder, afwasmiddel en kruiden meebrengen. Hier volgt een korte toelichting over de eetclub:
De eetclub in het Oude Westen is een bijzondere groep mensen. Het zijn deels buurtbewoners, maar sommigen komen van verder weg. Ze zoeken gezelschap en een lekkere, gezonde maaltijd. En die maaltijden koken vrijwilligers, elke woensdag om 18.00 uur eten we met zo’n 18 mensen. Mensen betalen iets voor het eten, helpen met koken en afwassen en na het eten wordt er samen koffie gedronken en gepraat. Er ontstaat belangstelling voor elkaars wel en wee: zieken worden bezocht, verjaardagen gevierd. Zo ontstaat er een gemeenschap. Dat willen we ook graag zijn; het is geen restaurant waar je kunt vragen wat er gekookt wordt en dan kunt besluiten of je komt of niet. Iedereen komt omdat het mooi is om bij elkaar aan tafel te zitten. Het is eten wat de pot schaft en er zit altijd iets lekkers bij.
Komende weken kunt u uw producten inleveren in de BSK op de tafel in de bijkeuken naast de voorzaal of in BMVier.