Kerkdienst

voorganger: Ineke Bakker

De voorganger in de dienst van vandaag is mevr. Ineke Bakker. De collecten zijn bestemd voor het Werelddiaconaat en de kerk. De opbrengsten van het busjesproject zijn voor de Stichting Veilige Toekomst Weeskinderen. Meer informatie daarover vindt u in de nieuwsberichten op deze website en in Mare 4-2019.
Het voorbedenboek, waarin u tot vijf minuten voor tien een voorbede kunt schrijven die in de dienst zal worden voorgelezen, vindt u midden in de zaal links.

De lezingen zijn vandaag 2 Timoteüs 2: 8-16 en Lucas 17: 11-19.