Kerkdienst

voorganger: Marjo den Bakker

Vanmorgen lezen we de gelijkenis van de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes. 

Een bekende gelijkenis, maar één die toch ook altijd weer vragen oproept. Of wellicht irritatie of verontwaardiging. Het zou boeiend zijn om te delen waar u en jij op blijft haken bij het opnieuw lezen van deze tekst.

En wat is wijs, wat is dwaas? In ieder geval lijkt dwaas-zijn in deze gelijkenis nogal wat consequenties te hebben. Komt het dan niet meer goed?

BSK_2023-11-12

 

 

collecte: Sint voor Kint
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnr. NL26 INGB 0000 1523 27 t.n.v. Diaconie der Gereformeerde Kerk Rotterdam o.v.v. 'collecte Sint voor Kint'.