Kerkdienst

voorganger: Petra de Nooy

Zondag ligt de focus op psalm 43, de psalm die volgt op het hert dat verlangt naar waterstromen. Het gaat over de schrijver die allerlei ellende om zich heen ziet en God fel aanroept. Hij vraagt om waarheid en licht in het bijzonder, een vraag die door de tijden heen klinkt.

BSK_2023-11-05

collecte: Voedselbank
U kunt uw bijdrage storten op rekeningnr. NL26 INGB 0000 1523 27 t.n.v. Diaconie der Gereformeerde Kerk Rotterdam o.v.v. 'collecte Voedselbank'.