Kerkdienst

voorganger: Anki Peper

Deze zondag gaat het over de emotie angst (bang zijn).
Een emotie komt niet zo maar uit het niets over ons.
Het is een sterk gevoel over iets, een object, een gebeuren, dat iets in ons oproept.
Angst is één van de zes basis-emoties, die elk mens kent.
Soms is de angst heel concreet, soms vager, een ‘algemener’ gevoel.
Vanmorgen horen we een verhaal uit Markus over bange mensen in een bootje.
Anki Peper

BSK_2023-10-29