Interreligieuze herdenkingsdienst

Interreligieuze herdenkingsdienst op zondag 14 mei a.s., om 11.00 uur in de Laurenskerk.
Het thema van deze herdenking is: ontheemd

Woorden en muziek uit verschillende religieuze en levensbeschouwelijke
tradities wisselen elkaar af, of beter gezegd: vullen elkaar aan.
Samen gedenken, samen een toekomst aangaan, een thuis vinden bij
elkaar.
  Op 14 mei 1940 verloor Rotterdam haar hart en geheugen door het Duitse
bombardement op de binnenstad. Het bombardement is aanleiding om
jaarlijks op 14 mei te herdenken. Dat wat er toen gebeurde, in 1940.
Maar ook wat zich nu in de wereld afspeelt. Nog steeds zijn er oorlogen,
zijn mensen ontheemd…
De interreligieuze herdenkingsdienst is onderdeel van het programma dat
het Comité Herdenking 14 mei heeft samengesteld, en waarmee recht
gedaan wordt aan de vele verhalen van Rotterdammers en hun verbinding
met heden, verleden en toekomst. Op de website www.brandgrens.nl [1]
staat het volledige programma.