God zijn

Contactpersoon: Jan Prij

Jean-Jacques Suurmond schreef een boek met de prachtige titel: “God zijn. Een oefening in bescheidenheid”. In dit boek beschrijft hij zijn spirituele reis, spelend met de geloofsbelijdenis, langs autobiografische verhalen en reflecties en moderne thema’s. Heel authentiek zet hij zo vaste ideeën over geloof en leven op zijn kop.

We lezen het boek niet, maar pikken teksten uit het boek, die we samen lezen en net zo meanderend als Suurmond bespreken we onze eigen geloofs(on)waarheden.

Iedereen welkom.