Gemeentevergadering

Vandaag is er een gemeentevergadering na de diensten.
In de zondagsbrieven is regelmatig verteld over het beleidsplan dat in de maak is. Het is in de kerkenraadsvergadering van 19 januari besproken en wordt als concept voorgelegd aan de gemeente.
Wat is de richting voor de komende jaren? Graag wil de kerkenraad uw mening en ideeën horen. Tijdens de vergadering wordt de presentatie van de voorbereidingsgroep toegespitst op de beleidsvoornemens.
Het conceptbeleidsplan is met de zondagsbrief meegestuurd. De papieren versies liggen in de kerken.
De vergadering vindt plaats in BMVier om 11.30 uur.
Maar natuurlijk wordt er met koffie op de mensen uit de Bergsingelkerk gewacht!
Katinka Broos, voorzitter