Concert Exeter University Concert Band

Brextiverdriet? Kom luisteren naar “Kingdom United”
Samen met de Exeter University Concert Band verzorgt het Rotterdams Synfonisch
Blaasorkest op woensdag 1 april een afwisselend concert in de Bergsingelkerk.
De muziek is een mix van Very British en Typically Dutch.
Het gaat om een muzikale uitwisseling waarin het RSB Engelse muziek speelt en het
studenten blaasorkest kennismaakt met Nederlandse componisten

Er is een mooi programma samengesteld met o.a. stukken van Eric Whitacre,
Louis Andriessen, Johan de Meij, Edward Elgar, William Vaughan