Bonhoeffer over verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid-in-leven-en-werk-van-Dietrich-Bonhoeffer-002-ZB
De erfenis van de Duitse theoloog en verzetsman Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) is een blijvende bron van inspiratie en reflectie voor de hedendaagse mens voor wie de vanzelfsprekendheid van God is weggevallen. Tijdens de beide avonden  zal verantwoordelijkheid de rode draad vormen. Voor Dietrich Bonhoeffer  is verantwoordelijkheid ingeweven in de relatie van ons mensen met God, niet weg te denken uit ons mens zijn, wezenlijk dus, maar allesbehalve vanzelfsprekend. Bonhoeffer heeft veel geschreven over de verantwoordelijkheid die de christen op zich neemt, die Jezus wil navolgen. Ook in een van zijn gedichten,  ‘christen en heiden’  wijst hij er op dat de christen naast God staat in al zijn lijden. Zeker zal ook aan de orde komen hoe Bonhoeffer heeft nagedacht over verantwoordelijkheid voor ons in een tijd waarin wij leven alsof God niet bestaat. Hij heeft zich in zijn brieven, waarin hij zijn nieuwe theologische ideeën schreef vanaf april tot augustus 1944, onder andere afgevraagd of wij christen kunnen zijn, totaal a-religieus en behorend tot de wereld? 


In twee avonden verkennen wij de betekenis van verantwoordelijkheid in zijn werk. We nemen daarin ook mee wat Bonhoeffer in zijn laatste, onaf gebleven boek “Ethik” over verantwoordelijkheid heeft geschreven. Deze avonden zijn een vervolg op een eerdere serie activiteiten rond het werk van Dietrich Bonhoeffer, maar voorkennis is niet vereist

De avonden beginnen met een inleiding op het thema van Door Hezemans en daarna volgt een groepsgesprek.

Contactpersoon: Jan Prij en Door Hezemans