Bonhoeffer lezing

Martelaar voor geloof en democratie

dr Wilken Veen

Was Dietrich Bonhoeffer een martelaar van de Bekennende Kirche die uiteindelijk zijn leven heeft gegeven voor zijn christe­lijke geloof en de democratie in zijn land? Het antwoord op die vraag is dubbelzinnig, of beter gezegd gewoon dubbel: het luidt zowel “ja” als “nee”. In eerste instantie op grond van de gebeur­tenissen in de periode 1933-1945 een klein beetje “ja” en toch ook een heel duidelijk “neen” en achteraf terugkijkend nog wat meer “nee” en tenslot­te van nog grotere afstand bezien, vanuit een volgende eeuw, ja misschien zelfs bezien vanuit de komende eeuw (de olam haba – het koningschap van de Eeuwige) tenslotte een heel groot ja!

Wat dr Wilken Veen wil proberen is die verschillende ja’s en neens voor u te verhelderen, zodat u daardoor een beeld krijgt van Dietrich Bonhoeffer, zijn ethiek, de Bekennen­de Kirche, en van het verzet van Dietrich Bonhoeffer tegen de Nazi dictatuur.

Hij is gestorven uit liefde voor zijn land, uit liefde voor zijn kerk, de Bekennende Kirche die hij, ondanks alle tekortkomingen die hij zag, toch beschouwde als de ware kerk van Chris­tus in de gegeven situatie. Hij is gestorven als een gelovig mens, voor wie de werkelijk­heid in Christus betekende, dat “beten und das Gerechtetun” inhield, dat hij mee moest werken aan de dood van Hitler, aan de neder­laag van zijn land, om het uiteindelijk te kunnen redden.