Dodenherdenking & Concert

Herdenking Joodse slachtoffers uit het Liskwartier en executie van theoloog en verzetsstrijder Bonhoeffer.