Bergsingelcollege 'Ecowijsheid'

Hoe kunnen wij onze niet duurzame levensstijl keren? Over deze vraag gaan twee Bergsingelcolleges gegeven door respectievelijk de econoom Paul Schenderling en de filosoof Henk Oosterling. Het eerste college in deze reeks was op 12 oktober 2022.

Tijdens dit tweede college gaat Henk Oosterling spreken over ecowijsheid, mede de naar aanleiding van zijn boek ‘Verzet in
ecopanische tijden’ en het werk rond Rotterdam Vakmanstad. Volgens Oosterling zijn we niet gedoemd om in onze destructieve leefstijlen te blijven hangen, maar kunnen deze via verschillende niveaus van verzet opschalen, en omzetten in andersoortige energie. Dat is ook precies waarom onze huidige leefstijl niet het laatste woord hoeft te hebben. Hij wil van doemdemken naar doendenken komen en wil graag jongeren trainen in ecowijsheid. Oosterling zet zich als initiatiefnemer van Rotterdam Vakmanstad persoonlijk in voor dergelijke vormen van verheffend onderwijs die inclusief zijn en passief makende achterstanden transformeren tot actieve vormen van ecosociale en fysieke vernieuwing.

Hoe ziet Rotterdams en werelds doendenken er volgens Oosterling uit?