4 mei 2020: over mensen zoals u en ik!

Van de 10.515 joodse medeburgers die in 1930 in Rotterdam woonden waren er in 1945 nog 480 over.

Jacob Sanders (1932-1942)

De beelden van Dachau, Sobibor en al die andere vernietigingskampen zijn onuitwisbaar in ons collectieve geheugen gegrift. We hebben er zo goed mogelijk mee trachten te leven. Vlees geworden onmenselijkheid, het onvoorstelbare voorgesteld in zwart-wit. Beelden die we niet graag zien.

Toch is het, 75 jaar na dato, van groot belang de herinnering aan al de joodse landgenoten levend te houden die werden weggesleept naar de gaskamers. Mensen blijken hardleers, lessen uit het verleden vervagen. De geschiedenis kan zich herhalen, de eerste tekenen van een hernieuwd racisme en vreemdelingenhaat hebben zich al geopenbaard.

Op deze gedenkdag willen wij stilstaan bij de Joodse medebewoners van onze wijk, het Liskwartier, die onschuldig op mensonterende wijze uit hun huizen werden weggevoerd om geslachtofferd te worden door een kwaadaardig regime. Gewone mensen als u en ik. In onze wijk vonden wij er 111, van wie de namen en woonplaatsen bekend zijn. Ook vonden wij enkele afbeeldingen die we hierbij tonen (foto op openingsscherm is van Rozetta van Dam).

Judik Viool (1926 – 1943)

Wij willen hen eer bewijzen en we willen rouwen om hun levens die vernietigd werden, geheel in tegenspraak met waartoe hun Schepper hen geschapen had.

Wij spreken in tastend vertrouwen uit, dat zij geborgen zijn bij hun Schepper en dat zij leven in Zijn Licht, dat de naam van ieder van hen staat geschreven in de palm van Zijn hand.

 

Met eerbied noemen wij nu de namen van hen, die ons gebleven zijn:

ADRESSEN JOODSE INWONERS LISKWARTIER