Geraniummarkt

De geraniummarkt van 11 mei j.l. was weer een doorslaand succes! Veel wijkbewoners maakten gebruik van het ruime aanbod, en kochten een bloemetje. Dit vaak onder het genot van een kopje koffie en een praatje met de vrijwilligers van de kerk. Volgend jaar weer!!