Wie zijn wij?

Geloven is vaak meer zoeken dan vinden. Een zoektocht naar God, naar de zin van het leven en naar onze medemens. Een zoektocht die gelukkig ook vindplaatsen kent!
Onze kerk pretendeert niet de waarheid in pacht te hebben. Twijfel is onderdeel van onze zoektocht. Maar we twijfelen niet aan de actualiteit van de boodschap van Jezus Christus en zijn er evenmin bang voor om die uit te dragen. Integendeel: wij hebben wat waardevols te melden!
Wij zijn een gemeenschap zonder dwingende opvattingen, die vanuit een protestantse traditie een thuis biedt aan allen die behoefte hebben aan zingeving en saamhorigheid, ongeacht ras, afkomst of seksuele oriëntatie.
Wij zijn verbonden met stad en wijk. In onze stad Rotterdam gebeurt van alles. Wij maken deel uit van dat gebeuren. Zingeving, cultuur, muziek, discussie en gewone gezelligheid, het is allemaal te vinden in onze kerk. Wij zijn ook actief bezig met onderwerpen als de derde wereld en de gevolgen van de klimaatverandering die onze aarde onleefbaar dreigt te maken.
Loop eens binnen en maak kennis met een gastvrije geloofsgemeenschap!

Om onze diensten via kerkomroep te volgen of nog eens terug te horen: klik op de link hier boven.